นายนาโอฟูมิ ซูซูกิ
ประธานบริษัท
ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด
ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารจากประธานบริษัท

ซูซูโย ดีเอ็นเอ

       จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน กว่าตลอดระยะเวลา 200 ปีที่ผ่านมาของ ซูซูโย ประเทศญี่ปุ่น เราพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือสังคมและประชาชนด้วยธุรกิจของเรา
ถึงแม้ว่า ซูซูโย ประเทศไทย จะเป็นองค์กรใหม่ อย่างไรก็ตามเราจะสืบทอดดีเอ็นเอจากญี่ปุ่น เพื่อเป็นองค์กรที่ดีใน ประเทศไทยอย่างแน่นอน
         ธุรกิจของเราเริ่มจาก ดำเนินการพิธีทางศุลกากรทั้งสินค้านำเข้าและส่งออก และให้บริการรับ
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในเวลาต่อมาได้ทำการขยายธุรกิจไปยังส่วนของศูนย์กระจายสินค้า
และการให้บริการด้านการข่นส่ง ด้วยยานพาหนะของเราเอง

  ภารกิจของเรา : "คุณภาพและความจริงใจ"

      คนของเราสัญญาที่จะให้บริการที่ดีอย่างไม่เป็นที่สองรองใคร หน้าที่ของเราได้สร้างเงื่อนไขว่าเมื่อเราสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแล้ว เราจะรักษาความสำเร็จนี้เอาไว้ ทั้งนี้เราปรารถนาที่จะให้บริษัทของเรามีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศไทย.