นายนาโอฟูมิ ซูซูกิ
ประธานบริษัท
ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด
ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารจากประธานบริษัท

      ตลอดระยะเวลามากกว่า 200 ปีที่ผ่านมา Suzuyo ประเทศญี่ปุ่น ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยยังคงอยู่ที่ 30 ปี แต่ด้วยการสืบทอดจิตวิญญาณของ “TOMOIKI” อย่างลึกซึ้งซึ่งถือเป็น Suzuyo DNAนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

     “Suzuyo (Thailand) Ltd. และ Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.” จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริการในด้านดำเนินการพิธีทางศุลกากรทั้งสินค้านำเข้าและส่งออก การจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ และการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า นอกจากการให้บริการด้านโลจิสติกส์แล้ว เรายังดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายเพื่อการนำเข้าและส่งออกด้วยเช่นกัน เราเชื่อมั่นว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ขอให้ติดต่อเราเพื่อให้โอกาสได้ดูแลท่าน

     เรามุ่นมั่นเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอในการมอบ “คุณค่าที่เกินราคา” และ “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ” เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และการนำไปปฏิบัติใช้จริงนั้น พนักงานแต่ละคนต้องตระหนักและรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติประจำวัน เสมือนสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเอง เราสัญญาที่จะให้ความรู้และการฝึกอบรมพนักงานในทุกประเภท

     สุดท้ายนี้ หากสิ่งที่ปฏิบัตินำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทย นั่นคือส่วนหนึ่งของ “TOMOIKI” ที่เราตั้งเป้าหมายไว้


(      นายนาโอฟูมิ ซูซูกิ     ) ________