ศูนย์กระจายสินค้าบางพลี C & D
• พื้นที่จัดเก็บ : 9,575+9,394 ตร. ม.
• ความสูงเพดาน 11.25 เมตร.
• ความสูงพื้น 1.4 เมตร
• ความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้น 4 ตัน/ตร.ม
• จุดโหลดและสะพานปรับระดบ 4+5 จุด
• ดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
• กล้องวงจรปิด

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

สาขาบางพลี C
66/16 หมู่ 6, ถนนเคหะลาดหวาย, ต.บางเพรียง,
อ.บางบ่อ, สมุทรปราการ 10560.
BPC : 02-136-9391-3 02-136-9394
คุณเทราดะ: 063-224-7968 (ชาวญี่ปุ่น)
คุณสาคร: 081-4553422,089-5008691 (ชาวไทย)


สาขาบางพลี D
66/17 หมู่ 6, ถนนเคหะลาดหวาย, ต.บางเพรียง,
อ.บางบ่อ, สมุทรปราการ 10560.
BPD : 02-136-9567-9 02-136-3652
คุณเทราดะ: 063-224-7968 (ชาวญี่ปุ่น)
คุณสาคร: 081-4553422,089-5008691 (ชาวไทย)