The customs departmest
The customs departmest
The customs departmest
The customs departmest
The customs departmest
The customs departmest
The customs departmest

The customs departmest The customs departmest Suzuyo Janpan Suzuyo Shoji

ศูนย์กระจายสินค้า

บริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านศูนย์กระจายสินค้า และนอกจากนั้นเรายังให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าของลูกค้าด้วย

โดยทุกศูนย์กระจายสินค้าของเรา ถูกจัดการโดยระบบจัดการบริหารคลังสินค้าที่เรียกว่า Cargo Master ซึ่งระบบนี้ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบสินค้าของตนในระบบได้ทาง Internet.

inside

inside (1)

rack

ศูนย์กระจายสินค้าเวลโกร์ว
• พื้นที่ภายในอาคาร 7,470 ตร. ม.
• พื้นที่ชั้นลอย 800 ตร. ม.
• แท่นบรรจุสินค้า 4 จุด
• ให้บริการ 24 ชั่วโมง
• มีระบบกล้องวงจรปิด
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมงGuards)

ศูนย์กระจายสินค้าบางพลี
• พื้นที่ภายในอาคาร 9,552 ตร. ม.
• แท่นบรรจุสินค้า 6 จุด
• ให้บริการ 24 ชั่วโมง
• มีระบบกล้องวงจรปิด
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง

สาขาแหลมฉบัง (FC1-4)
• พื้นที่ภายในอาคาร 3,200 ตร. ม.
• ห้องควบคุมอุณหภูมิ 1 ห้อง
• มีระบบกล้องวงจรปิด
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์กระจายสินค้าพระประแดง
• พื้นที่ภายในอาคาร 9,000 ตร. ม.
• มีระบบกล้องวงจรปิด
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

T-Park Bangna (Building Specification & Facilities)
• Clear Height 7 m
• Raised Floor Height 1.4 m
• Floor Loading capacity 3 tons per sq.m
• Total space 4,875 sqm
• Pallet rack space 1,215 sqm
• Pallet rack 10 rows
• Pallet capacity 960 pallet
• Floor space 3,660 sqm
• 4 loading dock leveler
• Forklift car C/B 2.5 Ton & R/T 1.0-2.0 Ton
• Ample parking
• Electricity supply, emergency electricity
• 24 hours security guard
• CCTV

304 Industrial (Building Specification & Facilities)
• Clear Height 7 m
• Raised Floor Height 1.4 m
• Floor Loading capacity 3 tons per sq.m
• Total space 4,875 sqm
• Pallet rack space 1,215 sqm
• Pallet rack 10 rows
• Pallet capacity 960 pallet
• Floor space 3,660 sqm
• 4 loading dock leveler
• Forklift car C/B 2.5 Ton & R/T 1.0-2.0 Ton
• Ample parking
• Electricity supply, emergency electricity
• 24 hours security guard
• CCTV

ศูนย์กระจายสินค้าบางพลี A & B
• พื้นที่ทั้งหมด : 76,800 ตร. ม.
• พื้นที่ภายในอาคาร : 9,000 ตร. ม. x 2 แวร์
• เพด้านยกสูง 11 ม.
• พื้นยกสูง 1.4 ม.
• พื้นรับน้ำหนักได้ 4 ตัน/ตร.ม.
• แท่นบรรจุสินค้า 9 จุด
• ประตูโหลด 17 จุด
• มีระบบกล้องวงจรปิด
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง
• ซีซีทีวี ABCD =125 units

ศูนย์กระจายสินค้าบางพลี C & D
• พื้นที่ทั้งหมด : 78,357.23 ตร. ม.
• พื้นที่ภายในอาคาร : 8,400 ตร. ม.
• เพด้านยกสูง 11.25 ม.
• พื้นยกสูง 1.44 ม.
• พื้นรับน้ำหนักได้ 4 ตัน/ตร.ม.
• Loading Bay and Dock leveler 4 Units
• แท่นบรรจุสินค้า 9 จุด
• ประตูโหลด 17 จุด
• มีระบบกล้องวงจรปิด
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง
• ซีซีทีวี ABCD =125 units

ศูนย์กระจายสินค้า สหไทย 9
• พื้นที่ทั้งหมด: 8,808 ตร.ม.
• พื้นที่ภายในอาคาร : 8,808 ตร.ม.
• เพด้านยกสูง 12 m.
• พื้นรับน้ำหนักได้ 5 ตัน/ตร.ม.
• แท่นบรรจุสินค้า 4 จุด
• ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 2 จุด
• Loading Bay and Dock leveler 4 Units
• มีระบบกล้องวงจรปิด
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์กระจายสินค้า สหไทย(เขตปลอดอากร)
• พื้นที่ทั้งหมด: 3,204 ตร.ม.
• พื้นที่ภายในอาคาร : 3,000 ตร.ม.
• เพด้านยกสูง 10.5 m.
• พื้นรับน้ำหนักได้ 3.5 ตัน/ตร.ม.
• แท่นบรรจุสินค้า 4 จุด
• ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 2 จุด
• มีระบบกล้องวงจรปิด
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง

01