The customs departmest
The customs departmest
The customs departmest
The customs departmest
The customs departmest
The customs departmest
The customs departmest

The customs departmest The customs departmest Suzuyo Janpan Suzuyo Shoji

ตัวแทนออกของศุลกากร

customs

ตัวแทนออกของศุลกากร

ในอดีต ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มธุรกิจจากการเป็น นายหน้า และด้วยประสบการณ์ด้านการให้บริการเกี่ยวกับพิธีการ ทางศุลกากร มากว่า 25 ปี คุณสามารถมั่นใจในความชำนาญ ของเราได้ว่า รายการขนส่งสินค้าของคุณจะเป็นไปอย่างถูกต้อง.

บริการของเรา

 ตัวแทนออกของระดับมาตราฐาน AEO ลำดับที่ 22
ผู้ชำนาญการกรมศุลกากร 7 ท่าน (ณ เดือนธันวาคม 2014)
ระบบฐานข้อมูลพิกัดศุลกากร
วิเคราะห์สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี (FTA)
พิธีการศุลกากรด้านวัตถุอันตราย และ บริการให้คำปรึกษา-
เกี่ยวกับใบอนุญาตวัตถุอันตรายประเภทต่าง
พิธีการศุลกากรด้านการค้าชายแดนต่าง ๆ 

 ความชำนาญของเรา

พิธีการศุลกากรทุกประเภท
เสียภาษี, BOI, 19ทวิ, เขตควบคุมศุลกากร, Free zone,
Re-export, Re-import และอื่นๆ

การจัดทำหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
Form D, JTEPA, AJCEP, FTAs และอื่นๆ

การจัดการขนย้ายเครื่องจักรแบบพิเศษ
Machine Loading / Unloading, Packing / Unpacking,
Machine removal, Machine Installation.

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการตัวแทนออกของศุลกากร,
กรุณาติดต่อเรา อีเมล์ : info@suzuyo.co.th