นาย. ทาคาชิ ซากูไร
ประธานบริษัท
ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด
ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

➡  ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด
    เริ่มก่อตั้ง เมษายน 2535
    ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
    ผู้ถือหุ้น บริษัท ซูซูโย จำกัด (บริษัทญี่ปุ่น) 49%
  บริษัทไทย 51%
    ธุรกิจหลัก จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  ตัวแทนออกของศุลกากร
  ขนส่งสินค้าภายในประเทศ
เทรดดิ้ง
    ประธานบริษัท นาย. ทาคาชิ ซากูไร
    จำนวนพนักงาน 146 คน (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
 
➡  ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
    เริ่มก่อตั้ง November 2005
    ทุนจดทะเบียน 386,000,000 บาท
    ผู้ถือหุ้น บริษัท ซูซูโย จำกัด 100%
    ธุรกิจหลัก ศูนย์กระจายสินค้า
    ประธานบริษัท นาย. ทาคาชิ ซากูไร
    จำนวนพนักงาน 649 คน (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
 
➡  บริษัท ซุซูโย จำกัด - ประเทศญี่ปุ่น
    เริ่มก่อตั้ง ปี 1801
    ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านเยน
    ธุรกิจหลัก จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(ทางน้ำและอากาศ)
  International Ocean Freight Forwarding
  Integrated International Forwarding
  Port Operation
  Shipping Company Agency
  Custom Brokerage
  Domestic Forwarding
  Domestic Trucking
  Warehousing and Physical
  Distribution
  Cargo Insurance Agency
  Software Development
    ประธานกรรมการและซีอีโอ Mr.Yohei Suzuki
    ประธาน Mr.Kenichiro Suzuki
    สำนักงานใหญ่ 11-1 Irifunecho, Shimizu-ku, Shizuoka-city,
Shizuoka 424-8703, Japan
    เว็บไชต์ http://www.suzuyo.co.jp